Kalite ve İSG Politikası

Kalite Politikamız:
> Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile, başarısının temelinde olduğuna inandığı çalışanlarının sürekli gelişimlerini destekler ve onlar için en uygun çalışma koşullarını sağlar.
> Faaliyet alanlarında iş güvenliği ve çevre dahil olmak üzere, tüm yasal gereksinimleri karşılar. Konusundaki yetkin çalışanları ile süreçleri tüm aşamalarda kontrol altında tutar uygunsuzluk olasılıklarını en aza indirir.
> Çalışma alanlarında güvenli şartlar sağlayarak faaliyetlerinden etkilenen tüm tarafların kaza riskini azaltmaya çalışır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği:
> Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.
> Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.
> Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve yatırımcı ortaklarını gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olur.
> İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirir.
> Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yapar.

Kalite ve İSG Politikası

Kalite Politikamız:
> Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile, başarısının temelinde olduğuna inandığı çalışanlarının sürekli gelişimlerini destekler ve onlar için en uygun çalışma koşullarını sağlar.
> Faaliyet alanlarında iş güvenliği ve çevre dahil olmak üzere, tüm yasal gereksinimleri karşılar. Konusundaki yetkin çalışanları ile süreçleri tüm aşamalarda kontrol altında tutar uygunsuzluk olasılıklarını en aza indirir.
> Çalışma alanlarında güvenli şartlar sağlayarak faaliyetlerinden etkilenen tüm tarafların kaza riskini azaltmaya çalışır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği:
> Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.
> Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.
> Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve yatırımcı ortaklarını gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olur.
> İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirir.
> Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yapar.

Kalite ve İSG Politikası

Kalite Politikamız:
> Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile, başarısının temelinde olduğuna inandığı çalışanlarının sürekli gelişimlerini destekler ve onlar için en uygun çalışma koşullarını sağlar.
> Faaliyet alanlarında iş güvenliği ve çevre dahil olmak üzere, tüm yasal gereksinimleri karşılar. Konusundaki yetkin çalışanları ile süreçleri tüm aşamalarda kontrol altında tutar uygunsuzluk olasılıklarını en aza indirir.
> Çalışma alanlarında güvenli şartlar sağlayarak faaliyetlerinden etkilenen tüm tarafların kaza riskini azaltmaya çalışır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği:
> Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.
> Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.
> Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve yatırımcı ortaklarını gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olur.
> İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirir.
> Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yapar.

Kalite ve İSG Politikası

Kalite Politikamız:
> Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile, başarısının temelinde olduğuna inandığı çalışanlarının sürekli gelişimlerini destekler ve onlar için en uygun çalışma koşullarını sağlar.
> Faaliyet alanlarında iş güvenliği ve çevre dahil olmak üzere, tüm yasal gereksinimleri karşılar. Konusundaki yetkin çalışanları ile süreçleri tüm aşamalarda kontrol altında tutar uygunsuzluk olasılıklarını en aza indirir.
> Çalışma alanlarında güvenli şartlar sağlayarak faaliyetlerinden etkilenen tüm tarafların kaza riskini azaltmaya çalışır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği:
> Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.
> Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.
> Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve yatırımcı ortaklarını gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olur.
> İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirir.
> Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yapar.