ÇelikElektrikSelect LanguageÇelikElektrik
ÇelikElektrik ÇelikElektrik
ÇelikElektrik ÇelikElektrik ÇelikElektrik
Çevre Politikası
ÇelikElektrik
Çelik Elektrik olarak amacımız; müşterilerimizin beklentilerine uygun olacak şekilde ve taahhüt edilen zamanda talep edilen hizmeti en iyi kalitede gerçekleştirip, çalışmalarımızı doğaya ve çevreye zarar vermeden tamamlamaktır. "Çevre Bilinci" proje süreçlerimizin sağlıklı yürümesi için en önemli odak noktamızdan biridir.

Çelik Elektrik tüm çevre faaliyetlerinde;

» Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamayı,
» Projelerinde doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmayı,
» Çevresini ve personellerini bu konuda bilinçlendirmeyi,
» Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı,
» Acil durum risklerini azaltmayı,
» Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltmayı,
» Çevreye uyumlu ürün ve hizmetler sunmayı ve kullanmayı,
» Çevrenin küresel ısınmaya ve diğer bozucu etkilere karşı korunmasına katkı sağlamayı,
» Doğal kaynakları verimli kullanmayı,
» Yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklarından dağıtım yapmaya devam etmeyi,
» Yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile uyum içersinde olmayı,
» Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçmeyi taahhüt eder.

Çelik Elektrik İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu