ÇelikElektrikSelect LanguageÇelikElektrik
ÇelikElektrik ÇelikElektrik
ÇelikElektrik ÇelikElektrik ÇelikElektrik
İSG Politikası
ÇelikElektrik
Çelik Elektrik, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu mazeretsiz şekilde ön planda tutmaktadır. Tüm personellerimiz sağlıklı ve güvenli bir ortada çalışmaya layıktır.

Çelik Elektrik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda;

» İlgili tim yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,
» Tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumayı,
» Personellerimize daha sağlıklı ve daha güvenli bir iş ortamı sağlamayı,
» İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket etmeyi,
» İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz ve riskli durumları, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
» Her yeni personel ve müşterimizi bu doğrultuda bilgilendirmeyi,
» ISG’yi bir yaşam felsefesi haline getirmeyi,
» Bu alandaki gelişmeleri takip etmeyi ve hedeflerimizi ona göre belirlemeyi,
» Personellerimizi eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
» Güvenlik kurallarına eksiksiz bir şekilde uymayı,
» Kalite, ISG ve CE Yönetmeliklerinin şartlarına ve ilgili mevzuat kurallarına uymayı taahhüt ederiz.

Çelik Elektrik İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu